Hareket

Fizik-Dünyası

Hareket

Hareket


Günlük hayatta kimi zaman davranış, kimi zaman enerjik olma, kimi zaman da yer değiştirme gibi anlamlarda kullandığımız hareket, fiziğin de önemli konularındandır. Fiziğin alt dallarından olan kinematikte, hareketi doğuran sebepler göz ardı edilerek, hareketin nasıl gerçekleştiği ele alınır. Dinamikte ise hareket, analiz edilerek kendini doğuran faktörleri ile birlikte incelenir. Böylece sebep-sonuç ilişkisi ortaya konulur. Örneğin paraşütle atlayan sporcunun hareketi kinematik ve dinamikte farklı yönlerden incelenir. Kinematikte paraşütçünün hareket yörüngesi , zaman içinde nasıl hızlandığı, hangi anda nerede olacağı gibi hareketini tanımlayan özellikler araştırılarak hareketinin "nasıl" olduğuna cevap aranır.

Dinamikte ise ilk olarak, paraşütçüye etki ederek hareketine sebep olan kuvvetler araştırılır. Daha sonra, bu kuvvetler kinematikle ilişkilendirilerek paraşütçünün hareketi analiz edilir ve hareketin her aşaması için akla gelebilecek "neden ve nasıl" sorularına cevap aranır. Günümüze kadar kinematik ve dinamikle ilgili çalışmalar birçok bilim adamını meşgul etmiştir. Kavram olarak hareketin günümüzdeki şekliyle anlaşılması ve formüle edilmesi Galileo ve Newton'a dayanır.

Acaba fizikte bu denli önemli yer teşkil eden hareket nedir? Cisimlerin hareketli olup olmadığına nasıl karar verilir, gibi soruların fizikteki anlamlar net ve doğru olarak tanımlanmalıdır. Cisimlerin hareketli olup olmaması seçilen bir referans noktasına göre, zamanla konumlarının değişip değişmemesine göre bilinir. O hâlde seçilen bir referans noktasına göre bir cismin zamanla yeri değişiyorsa bu cisim o referans noktasına göre hareket ediyordur denir. Bir referans noktasına göre hareketli sayılan bir cisim, başka bir referans noktasına göre durgun olabilir.

Konum: Bir cismin , seçilen bir başlangıç noktasına olan uzaklığa o cismin konumu denir.Konum bir vektörel bir büyüklüktür.

Yer Değiştirme: Cismin konumundaki değişmeye yer değiştirme denir ve Dx ile gösterilir. Yer değiştirme, cismin son konumu ile konumu arasındaki farktır ve son konumundan ilk konumun çıkarılmasıyla bulunur.

Hız : Birim zamandaki yer değiştirmeye hız adı verilir. Hız V harfi ile gösterilir.Birim olarak genelde metre veya kilometre kullanılır.Hız bir vektörel büyüklüktür.

Ortalama Hız: Bir cismin belirli bir zaman aralığındaki yer değiştirmesi Dx olan bir hareketlinin bu zaman aralığındaki ortalama hızı ,

ile ifade edilir

Düzgün Doğrusal Hareket ( Sabit Hızlı Hareket ) : Doğrusal yolda hareket eden bir cismin eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere sahipse bu cismin hareketine düzgün doğrusal hareket sahip olduğu hıza da sabit hız denir.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

Sitemizden toplam 183483 ziyaretçi kişi yaralanandı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=